Thông báo thay đổi thời gian vòng thi loại

07:47 06/06/2017 1591 0

Thông báo thay đổi thời gian vòng thi loại

Ban Tổ chức Hội thi trân trọng thông báo thay đổi thể lệ Hội thi Olympic tiếng Anh sinh viên, cụ thể:

1.  Kéo dài thời gian tổ chức vòng loại: từ 04 tuần lên 06 tuần, điều chỉnh lại thời gian triển khai Hội thi:

+ Vòng loại: từ ngày 07/5/2017 đến ngày 18/6/2017.

+ Vòng chung kết cấp tỉnh, thành phố: 19/6/2017 đến ngày 02/7/2017.

+ Vòng chung kết toàn quốc: 15-16/7/2017

2.  Bổ sung giải thưởng vòng chung kết toàn quốc của Hội thi:

+ 05 học bổng khóa học Anh ngữ toàn phần trị giá 40.000.000đ/học bổng dành cho 05 thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba vòng chung kết toàn quốc


                                                                                                                                                                BAN TỔ CHỨC