Thi thử

00:28 23/04/2017 2573 0

Thí sinh truy cập vào địa chỉ OLPtienganh.vn để đăng ký dự thi và làm bài thi thử.

Từ ngày 23/4/2017 đến ngày 06/5/2017: Thí sinh truy cập vào địa chỉ OLPtienganh.vn để đăng ký dự thi và làm bài thi thử.