Danh sách vòng thi

STT Tên vòng thi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Trạng thái
1 Thi thử 08:00 23-04-2017 23:55 06-05-2017 Đã kết thúc
2 Tuần 1 08:00 07-05-2017 22:00 14-05-2017 Đã kết thúc
3 Tuần 2 14:00 15-05-2017 22:00 21-05-2017 Đã kết thúc
4 Tuần 3 14:00 22-05-2017 22:00 28-05-2017 Đã kết thúc
5 Tuần 4 14:00 29-05-2017 22:00 04-06-2017 Đã kết thúc
6 Tuần 5 14:00 05-06-2017 22:00 11-06-2017 Đã kết thúc
7 Tuần 6 14:00 12-06-2017 22:00 18-06-2017 Đã kết thúc
8 Vòng chung kết cấp tỉnh, thành phố 08:00 24-06-2017 22:00 02-07-2017 Đã kết thúc
9 Vòng chung kết toàn quốc 08:00 13-07-2017 22:00 13-07-2017 Chưa diễn ra