Kết quả thi

Tìm kiếm kết quả

Tổng số: 500 lượt thi
Mã thí sinh Họ tên Thành phố Trường Điểm Thi Thời gian
917702 hu hu Hà Nội Trường Đại học Ngoại thương 170 05:12:905
917726 hu hu Hà Nội Trường Đại học Ngoại thương 165 05:52:755
917886 Phạm Minh Dũng Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM 160 02:49:559
917594 Lã Vũ Bảo Duy Hà Nội Trường Đại học Giao thông Vận tải 155 06:45:564
917899 Phạm Duy Phước Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 155 08:45:016
917452 Lâm Thị Hoàng Dung Thanh Hóa Trường Đại học Hồng Đức 155 14:14:611
917893 Trần Khắc Kinh Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Sài Gòn 150 03:49:151
917597 Mai Thị Phương Thanh Hà Nội Học viện Ngân hàng 145 06:16:450
917739 Trần Thanh Thiên Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 145 07:00:701
917864 TRẦN THỊ YẾN NHI Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Luật Tp. HCM 145 08:01:834
917453 Nguyễn Thu Trà Hà Nội Trường Đại học Lao động Xã hội 145 15:39:941
917789 nguyễn thị ngọc Thanh Hóa Trường Đại học Hồng Đức 140 04:34:056
917856 nguyễn đình thanh Đà Nẵng Trường ĐH Kinh Tế 140 05:29:134
917668 nguyễn văn nam Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Phòng hóa 140 05:31:160
917533 Tống Bùi Vĩnh Hoàng Hà Nội Trường Đại học Giao thông Vận tải 140 06:16:367
917608 Nguyễn Ngọc Thắng Hà Nội Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 140 07:08:258
917857 Hoàng Thị Phương Nam Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 140 07:47:283
917824 nguyễn thị ngọc Thanh Hóa Trường Đại học Hồng Đức 135 04:36:003
917821 nguyễn đình thanh Đà Nẵng Trường ĐH Kinh Tế 135 04:43:972
917511 Tô Phương Ngọc Hà Nội Học viện Ngân hàng 135 07:06:633
917865 Huỳnh Lê Yến Nhi Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 135 07:16:995
917502 LÊ THỊ THÙY TRANG Thanh Hóa Trường Đại học Hồng Đức 135 11:02:228
917937 Lương Thị HUệ Thanh Hóa Trường Đại học Hồng Đức 130 04:18:531
917880 ĐOÀN THỊ HUYỀN TRANG Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Tôn Đức Thắng 130 04:27:355
917629 Vũ Thủy Tiên Hà Nội Học viện Ngân hàng 130 06:03:448
917581 Nhâm Sỹ Thịnh Hà Nội Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 130 06:49:790
917544 lê anh đào Thanh Hóa Trường Đại học Hồng Đức 130 07:33:360
917891 TRẦN THỊ YẾN NHI Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Luật Tp. HCM 130 08:43:631
917582 Đào Ngọc Duy Thái Bình Trường Đại học Y Thái Bình 130 08:46:264
917898 Hoàng Bảo Trung Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 130 10:38:554
917730 Lưu Đình Phương Thảo Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 125 02:20:207
917531 Lê Ngô Viết Quang Hà Nội Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 125 04:01:389
917835 Phạm Thái Tiểu Mi Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học XH&NV - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh 125 04:43:596
917942 Vũ Thị Như Trang Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 125 04:53:872
917820 Trần Khắc Kinh Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Sài Gòn 125 05:26:904
917529 Mai Ngọc Nguyên Ban Thanh niên Quân đội Trường Sĩ quan Phòng hóa 125 05:33:301
917492 Nguyễn Thành Hưng Hà Nội Học viện Ngân hàng 125 05:43:378
917814 Nguyễn Hồng Cường Thanh Hóa Trường Đại học Hồng Đức 125 06:42:154
917810 Hoàng Thị Phương Nam Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 125 08:08:033
917792 Nguyễn Thị Hà Trâm Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Y dược Tp. HCM 125 08:30:730
917935 Vũ Thị Quỳnh Anh Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng 125 09:02:669
917758 Trần Nguyễn Lan Nhi Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 125 11:04:604
917680 Nguyễn Công Đức Thanh Hóa Trường Đại học Hồng Đức 125 11:17:263
917938 Lê Thị HỒNG Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Thể dục Thể thao 2 120 03:35:100
917640 Đào Ngọc Hiếu Hà Nội Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 120 04:47:567
917573 Vũ Thủy Tiên Hà Nội Học viện Ngân hàng 120 05:00:380
917914 Lâm Thiên Thanh Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 120 06:14:499
917904 tông ba Ban Thanh niên Quân đội Trường Sỹ quan Công binh 120 06:22:936
917848 ĐOÀN THỊ HUYỀN TRANG Tp.Hồ Chí Minh Trường Đại học Tôn Đức Thắng 120 06:23:239
917475 Ngô Phương Hiền Hà Nội Trường Đại học Lao động Xã hội 120 07:18:388