TOP THÍ SINH ĐĂNG KÝ

 • 01

  28.726 thí sinh

  Hà Nội

 • 02

  15.664 thí sinh

  Ban Thanh niên Quân đội

 • 03

  13.376 thí sinh

  Tp.Hồ Chí Minh

XEM THÊM
 • 01

  12.614 thí sinh

  Trường Đại học Kinh tế quốc dân

 • 02

  8.583 thí sinh

  Học viện Biên phòng

 • 03

  4.695 thí sinh

  Trường Đại học Tài chính - Kế toán

XEM THÊM

TOP THÍ SINH ĐÃ THI

 • 01

  27.112 thí sinh

  Hà Nội

 • 02

  14.539 thí sinh

  Ban Thanh niên Quân đội

 • 03

  12.494 thí sinh

  Tp.Hồ Chí Minh

XEM THÊM
 • 01

  12.125 thí sinh

  Trường Đại học Kinh tế quốc dân

 • 02

  8.328 thí sinh

  Học viện Biên phòng

 • 03

  4.521 thí sinh

  Trường Đại học Tài chính - Kế toán

XEM THÊM

TOP THÍ SINH HỘI THI

 • Xếp hạng tuần
 • Chưa có top thí sinh
XEM BẢNG XẾP HẠNG